Taimien kasvatus

Kuusi | Mänty | Rauduskoivu

Kaikki Fin Forelian kasvattamat taimet ovat paakkutaimia. Paakkutaimella on ylivoimaiset menestymismahdollisuudet paljasjuurisiin taimiin nähden. Fin Foreliassa huomioidaan eri kasvupaikkojen ja maantieteen vaatimukset.
Kasvatukseen valitut paakkutyypit ovat tarkkaan harkittuja. Nykyiset tehokkaat maanmuokkausmenetelmät suosivat pienempiä paakkukokoja; niissä juuriston aktiivisuus on hyvä ja kasvupaikalle vakiintuminen nopeaa.
Yhtiössä tehdään myös omaa tutkimusta taimien maastomenestyksestä. Näin saadaan asiakkaille arvokasta tietoa eri paakkutyyppien ominaisuuksista.
Taimet kasvatetaan niin, että taimi saa parhaat mahdolliset edellytykset kasvuun koko elinkaarensa ajan. Fin Foreliassa taimet tuotetaan laatu edellä. Tuotettuihin taimiin käytetään lukuisia laatua parantavia tekniikoita, joita kaikki markkinoiden taimet eivät sisällä.

 • Siemenet ovat laadukkainta saatavilla olevaa alkuperää. Jalostettu siemen antaa selvää kasvunlisää.
 • Kasvatuskennoina käytetään markkinoiden parhaita Plantek - kovamuovikennoja.
 • Kasvatus- ja kastelurytmit ovat vuosien kokemuksen kautta hioutuneet ja tarjoavat taimille parhaat mahdolliset olot kasvaa terveiksi ja vankoiksi.
 • Lyhytpäiväkäsittely annetaan valtaosalle taimia. Tämä tukevoittaa taimia ja nopeuttaa niiden kasvuun lähtöä istutusajankohtana.
 • Taimia lannoitetaan pitkälle syksyyn saakka. Näin niillä on ravinteita saatavilla kasvun ensi hetkistä lähtien.
 • Kaikki Eteläisen Suomen taimet saavat nykyaikaisimman suojan tukkimiehentäitä vastaan.
 • Pahvilaatikoihin ja pakkasvarastoon pakataan n. 90% kaikista Fin Forelian taimista. Tämä antaa usean viikon liikkumavaran istutuksia ja taimilogistiikkaa suunniteltaessa.

Taimien käsittely ja varastointi

Pakkastaimet

Välivarastossa

 • Varaston tulee olla varjoisa ja suojaisa paikka.
 • Poista kuormalavojen ympäriltä pakkauskelmu.
 • Asettele taimipakkaukset niin, että ilma kiertää laatikoiden välissä.
 • Avaa laatikoiden tuuletusaukot (kädensija-aukot).

Varastointi uudistusalalla

 • Varastointipaikan tulee olla varjoisa ja hallalta suojassa.
 • Asettele taimilaatikot siten, että ilma kiertää laatikoiden välissä.
 • Avaa taimilaatikoiden kannet, jotta taimet saavat valoa.
 • Tarkasta taimien kosteus, kastele tarvittaessa.

Varastointi- ja sulatusaika

 • Taimien varastoinnissa ja sulatusajassa tavoite on, että pakkasvarastoidut taimet istutetaan ennen niiden kasvuun lähtöä, jolloin taimet ovat vielä lepotilassa.
 • Pakkasvarastoitujen taimien sulaminen kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon ilman lämpötilasta riippuen. Taimipakkauksien sisimpien paakkujen sulaminen kestää reunassa olevia paakkuja kauemmin.
 • Pakkasvarastoidut taimet tulee istuttaa 3 viikon kuluessa taimien pakkasvarastoinnin päättymisestä.

Ennen istutusta

 • Jäässä olevia tai kuivia taimia ei saa istuttaa!
 • Varmista, että paakut ovat sulaneet.
 • Kastele taimet tarvittaessa ennen istutusta.
 • Juuripaakusta tulee kevyesti puristettaessa tippua vettä.

Pakastamattomat taimet

Välivarastossa

 • Varmista, että taimia ollaan ottamassa vastaan.
 • Varmista, että päivittäiseenkin kasteluun on vettä saatavilla.
 • Pahvilaatikoiden kannet ja muovisäkit on avattava heti kun taimet on otettu vastaan. Sulana toimitetut taimet eivät kestä pimeässä tai suljetussa pakkauksessa vuorokautta pidempään.
 • Taimet pitää varastoida varjossa, jotta ne ehtivät tottua valoon pakkauksessa olon jälkeen.
 • Taimien paakut on pidettävä märkänä koko varastoinnin aikana.
 • Kasteltuja taimia ei saa pitää avatuissa pakkauksissa viikkoa pidempään homehtumisriskin takia.

Uudistusalalla

 • Ota uudistusalalle ainoastaan yhden päivän istutustarvetta vastaava määrä taimia, pidä loput taimet välivarastossa kasteltuina.
 • Vältä taimien turhaa siirtelyä uudistusalalla.

Ennen istutusta

 • Kastele taimet juuri ennen istutusta.
 • Juuripaakusta tulee kevyesti puristettaessa tippua vettä.
 • Käsittele kasvussa olevia taimia hienovaraisesti.


Kasvatusjärjestelmät

Fin Forelia Oy:n taimet kasvatetaan Plantek- ja BCC kovamuovikennoissa. Taimilajikohtainen harva kasvatustiheys takaa taimille riittävän kasvutilan, jolloin taimista kehittyy tanakoita ja kestäviä. Käyttämiemme kasvatuskennojen harva kasvatustiheys on selkeä etu.
Avonainen kennostorakenne avourilla estää juuriston kiertymisen ja takaa paakkujen koossapysymisen. Kaikkia taimiamme, koivu mukaan lukien, voidaan istuttaa istutusputkia käyttäen.

Koneistutus

Fin Forelia Oy:lla on pitkäaikainen kokemus koneellisen istutuksen taimimateriaalin tuottamisesta. Tämän hetkisiin istutuskoneisiin parhaiten tuotteistamme soveltuvat kuusen 1- ja 2-vuotiset keskipaakkutaimet ja männyn 1-vuotiset keskipaakkutaimet. Kasvatusteknisesti pystymme kasvattamaan taimet siten, että toimitusvarmuus säilyy koko koneistutuskauden ajan.

Siemenet

Parhaat metsät kasvavat huippulaatuisesta siemenestä. Männyn metsäkylvössä kannattaa aina käyttää perimältään parasta mahdollista siementä.
Jalostetun siemenen edut verrattuna metsikkösiemeneen:
 • Valikoitujen kantapuiden parhaat ominaisuudet
 • Parempi laatu; ohuemmat oksat, suorempi oksakulma
 • Yli 20% suurempi tilavuuskasvu
 • Lyhyempi kiertoaika
 • Suurempi tukkiosuus

Lämpösummakartta